Regulamin serwisu internetowego i polityka prywatności APETYT NA ZDROWIE

 

§1 DANE PODSTAWOWE SERWISU INTERNETOWEGO APETYTNAZDROWIE.COM.PL

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego apetytnazdrowie.com.pl jest Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w 33-100 Tarnów, ul. Czarna Droga 52d, NIP: 993-06-75-139, REGON 385224474, BDO 000262058, adres poczty elektronicznej: dietetyk@apetytnazdrowie.com.pl

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez serwis apetytnazdrowie.com.pl
 2. Korzystanie z usług Cateringu Dietetycznego APETYT NA ZDROWIE możliwe jest przy użyciu urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności strony internetowej (obsługującego przeglądarki internetowe), bądź bezpośrednio na miejscu w punkcie sprzedaży posiłków 33-100 Tarnów, ul. Czarna Droga 52d.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.

§3 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony internetowej, zasady zawarcia umowy, prawa i obowiązki stron umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

Strona internetowa – serwis internetowy prowadzony dostępny pod adresem https://apetytnazdrowie.com.pl/

Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru /dostarczania zawierana za pośrednictwem Strony internetowej.

Towar/Produkt/Posiłek/Zestaw – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć za pośrednictwem strony internetowej bądź na miejscu.

Cena – wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podawanymi w PLN (polski złoty)

Sprzedawca – podmiot gospodarczy pod nazwą APETYT NA ZDROWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Czarna Droga 52D, 33-100 Tarnów, KRS 0000822062, REGON 385224474, NIP 9930675139, BDO 0002620586.

Konto – zbiór danych przechowywanych w systemie informatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

Polityka prywatności i cookies – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

Newsletter – informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.)

Usługi – przygotowanie i dostarczanie przez Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

 

 §4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa bądź Usługi wybranego przez Klienta jednego z poniższych wariantów („Zestaw”):
 • Dieta redukcja (1200 kcal / 1400 kcal / 1500kcal / 1700kcal / 2000 kcal / 2400kcal / 2700kcal / 3000kcal) – 5 posiłków dziennie lub redukcja (3500kcal) – 6 posiłków dziennie
 • Dieta wegetariańska (1200 kcal / 1400 kcal / 1500kcal / 1700kcal / 2000 kcal / 2400kcal / 2700kcal / 3000kcal) – 5 posiłków dziennie lub redukcja (3500kcal) – 6 posiłków dziennie
 • Dieta o niskim indeksie glikemicznym (1200 kcal / 1400 kcal / 1500kcal / 1700kcal / 2000 kcal / 2400kcal / 2700kcal / 3000kcal) – 5 posiłków dziennie lub redukcja (3500kcal) – 6 posiłków dziennie Dieta  bez laktozy  (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal lub 2500) – 5 posiłków dziennie,
 • Dieta sport (1700kcal / 2000 kcal / 2400kcal / 2700kcal / 3000kcal) – 5 posiłków dziennie lub redukcja (3500kcal) – 6 posiłków dziennie
 1. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej apetytnazdrowie.com.pl
 2. Dieta z oferty Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. to zestaw
 • 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja stanowiących 100% wartości odżywczej w przypadku diet 1200 – 3000kcal
 • 6 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, VI posiłek stanowiących 100% wartości odżywczej w przypadku diet 3500kcal
 • 3 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad stanowiących 75% wartości odżywczej diet 1200 – 3500kcal.
 1. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, która oznacza rodzaj dania np. śniadanie, zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów oraz błonnika. Pojemniki znajdują się w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o., na której znajduje się etykieta z danymi Klienta, takimi jak imię i nazwisko, adres, kaloryczność, data oraz rodzaj diety.
 2. Ceny poszczególnych Zestawów obowiązują w dniu złożenia Zamówienia, określone są w cenniku Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. w zakładce „Cennik”, na stronie www.apetytnazdrowie.com.pl

 

 §5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Zamawiającego:
 • Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.apetytnazdrowie.com.pl
 • Mailowo, poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres dietetyk@apetytnazdrowie.com.pl
  Skrzynki mailowe obsługiwane są od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00.
 • Telefonicznie, pod numerem tel: 796 500 156. Nie akceptujemy kontaktu za pośrednictwem SMS.
 1. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy i innych istotnych dla danego Zamówienia informacji.
 2. W dni robocze oraz soboty zamówienia złożone do godz. 9.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego, natomiast złożone po godz. 9.00 – drugiego dnia roboczego.
 3. W niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy zamówienia realizujemy trzeciego dnia od złożenia zamówienia.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 9.00 dnia poprzedzającego dostawę potwierdzenia płatności na adres mailowy.
 5. Godzina 9:00 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem ostatecznym.
 6. W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5, klient nie ma możliwości rezygnacji z Zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.
 7. Klient podczas składania Zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu dostawy cateringu wraz z pomocnymi informacjami, takimi jak np.: kod dostępu, numeru telefonu, piętro.
 8. Poza informacjami wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 9. Uwzględniając §4 pkt 8., Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych produktach i płynach przyjmowanych przez Klienta. W rybach które są w zestawach mogą znajdować się ości.

 

 §6 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 9:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
 • przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
 • za pośrednictwem udostępnionego przez apetytnazdrowie.com.pl na stronie internetowej systemu płatności elektronicznych PayU
 1. Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane zamówienie. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową, a przyjęcie zamówienia nastąpi z datą uznania rachunku bankowego lub dostarczenia potwierdzenia zapłaty drogą mailową.
 2. Na wszystkie zakupy u Sprzedawcy wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT w zgodzie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054)
 3. Klient wyraża zgodę na wysyłkę dokumentów sprzedażowych w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054)

 

 §7 DOSTAWA

 1. W dni robocze Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 15:00 – 23:00 dnia poprzedzającego spożycie posiłków w zależności od miasta do jakiego mamy dostarczyć catering . Zamówienie złożone na niedzielę dostarczone będzie z sobotnim.
 2. Apetyt na Zdrowie Sp. z .o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany systemu dostaw, np.: włączając święta oraz dni ustawowo wolne od pracy wraz z dniami bliżej ww. dni- zmieniając przedział czasowy dostaw.
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru , jakąkolwiek inną okolicznością, niezgłoszoną do godz 9:00 dnia poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi lub nie pełnymi np kod do domofonu danymi adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie z danego dnia lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 4. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i niewynikających z winy Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

 

 §8 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient ma prawo do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu, nie później niż do godz. 9:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą dostarczenia zamówienia.
 3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu, Klient zobowiązany jest poinformować Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dietetyk@apetytnazdrowie.com.pl
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, którą Klient anulował. Klientowi nie przysługuje prawo do domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 60 dni od daty anulacji.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 6. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 9:00 dnia poprzedzającego dostawę.

 

 §9 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia, sposobu jego realizacji bądź niezgodności z niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dietetyk@apetytnazdrowie.com.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 14  dni (w czasie wprowadzenia stanu pandemii zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu oczekiwania na odpowiedź) od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia bądź rekompensaty poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 6. W razie stwierdzenia przez Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. iż Reklamacja jest niezasadna z uwagi na zgodność przedmiotu z Zamówieniem, Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. Zgodnie z ustawą o towarach zakupionych na odległość klientom przysługuje możliwość zwrócenia zamówienia. Z uwagi na fakt iż zamówienie dotyczy produktów żywnościowych data zwrotu nie może przekroczyć daty przydatności produktu.
 8. Reklamacja nie będzie uwzględniona jeśli zdjęcia pudełek z posiłkami będą otwarte .
 9. W celu zgłoszenia poprawnie reklamacji prosimy o dokładny opis reklamacji oraz zdjęcia dokumentujące .

 

§10 NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i informacji o specjalnych promocjach poprzez stronę internetową bądź bezpośredni o w siedzibie firmy Klient w każdym Momocie ma prawo rezygnacji z otrzymywania treści marketingowych poprzez kontakt ze sprzedawcą za pomocą adresu email dietetyk@apetytnazdrowie.com.plbądź bezpośrednio w siedzibie firmy.
 2. Sprzedawca nie przesyła spamu oraz wiadomości które mogą stanowić zagorzenie infrastruktury technicznej klienta.

 

 • KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Klient ma możliwość rejestracji na stronie internetowej podając adres email.
 2. Po założeniu konta klient może uzupełnić dane takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, oraz dodatkowo dane antropometryczne tj. wiek, wzrost, masa ciała, stan zdrowia, stopień aktywności fizycznej.
 3. Dane są wykorzystywane w celu korzystna ze wszystkich funkcjonalności konta w tym zamówienia spersonalizowanego cateringu dietetycznego.
 4. Podanie danych jest dobrowolne i wyłącznie za zgodą klienta.
 5. Dane przechowywane są aż do odwołania zgody.

 

§11 DANE OSOBOWE

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji na stronie internetowej lub składania Zamówienia, jest właściciel podmiotu gospodarczego będącego pod nazwą: APETYT NA ZDROWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Czarna Droga 52D, 33-100 Tarnów, KRS 0000822062, REGON 385224474, NIP 9930675139, BDO 0002620586.
 2. Administrator może przekazywać Dane osobowe osobom trzecim, dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie oraz podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane„) w celu: – realizacji łączącej nas umowy, – realizacji obowiązków przewidzianych prawem, – ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu;
 3. Administrator może dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracuje w celu świadczenia usług marketingowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem Polskim oraz Unii Europejskiej, a w szczególności w zgodzie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Zawierania i realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 2. Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 3. weryfikacji wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu limitu kredytowego,
 4. uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług (marketing bezpośredni),
 5. Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody

 

Prawa klienta

 1. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 2. Klient ma prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) bądź ograniczenia przetwarzania danych; mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania,
 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

 

§12  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zapisy regulaminu obowiązują od momentu wejścia w życie tj. 18.03.2021 roku Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu w przypadku uruchomienia dodatkowych funkcjonalności (bądź wyłączenia) oraz w przypadku zmian w obowiązującym go prawie Polskim bądź UE. Wszelkie zmiany dokonywane będą jedynie w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu.
 2. W związku z stanem epidemiologicznym w Polsce firma Apetyt na Zdrowie Sp. z o.o. zastrzega  sobie prawo do
 • do nagłego wstrzymania dostaw oraz wznowienia ich w najbliższym dogodnym terminie .
 • ze względu na epidemię COVID-19 i wynikających z tego utrudnieniach naszych dostawców i partnerów biznesowych (nie pełne zatowarowanie hurtowni , opóźniony czas dostaw , ograniczony czas pracy , wzmożonego reżimu sanitarnego) zastrzegamy sobie możliwość drobnych błędów w opisach i konfekcjonowaniu dań
 • opóźnieniach w dostawach
 • ograniczonego kontaktu telefonicznego
 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.